PROJEKT PARTNERSKI


 
 
Życiorys      Naukowcy o Popławskim

 

Problem niepodległości w myśli Jana Ludwika Popławskiego

Roman Dmowski w mowie pożegnalnej na pogrzebie Popławskiego stwierdził, iż “to, co jest najlepsze w zakresie polskiej myśli politycznej, wyrosło z ziaren przez Popławskiego zasianych”[1] . W pracy „Polityka polska i odbudowanie pastwa” nazywał go twórcą podstaw nowoczesnej polityki polskiej. Pisząc o początkach ruchu narodowego, podkreślał on bowiem, że: “Te młode koła były dziećmi epoki względnie trzeźwej, społeczeństwa przekształcającego się w kierunku nowożytnym, miały zaczątki rozumienia rzeczywistości polskiej i miały wśród siebie człowieka o dziesiątek lat od swych współpracowników starszego, który tę rzeczywistość ogromnie jasno widział i o Polsce szerszą, niż ktokolwiek wówczas, wiedzę posiadał. (...)
 
 

„Przez lud do narodu” – Jan Ludwik Popławski teoretyk
i założyciel obozu narodowego

  Roman Dmowski w mowie pożegnalnej na pogrzebie Popławskiego stwierdził, iż „...to, co jest najlepsze w zakresie polskiej myśli politycznej, wyrosło z ziaren przez Popławskiego zasianych”1 . W pracy „Polityka polska i odbudowanie pastwa” nazywał go twórcą podstaw nowoczesnej polityki polskiej. Pisząc o początkach ruchu narodowego, podkreślał on bowiem, że: „Te młode koła były dziećmi epoki względnie trzeźwej, społeczeństwa przekształcającego się w kierunku nowożytnym, miały zaczątki rozumienia rzeczywistości polskiej i miały wśród siebie człowieka o dziesiątek lat od swych współpracowników starszego, który tę rzeczywistość ogromnie jasno widział i o Polsce szerszą, niż ktokolwiek wówczas, wiedzę posiadał. (...) Był to duchowy ojciec nowoczesnej polityki polskiej.

 
design by DESEO