PROJEKT PARTNERSKI


 
 
Życiorys      Prace naukowe dot. Popławskiego

Prace naukowe dot. Popławskiego

 
E. Paszkowski, Podniebie. Z kroniki czwartego piętra, Lwów 1901
L. Wasilewki, Nasi nacjonaliści ( Rzecz o tzw. Narodowej Demokracji), Londyn 1904
Jan Ludwik Popławski: (w piętnastą rocznicę zgonu), „Akademik” 1923.
R. Dmowski, Popławski i młodzież jego czasów, „Akademik” 1923, nr 8-9
Z. Wasilewski, Na widowni, „Myśl Narodowa” 1933 nr 15
J. Żurawicka, Zespół redakcji „Głosu” (1886-1894), „Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1962 t. 1
 R. Zimand, Jan Ludwik Popławski 1854-1908 [w:] Obrazy literatury polskiej XIX i XX wieku, t. 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1971
J. J. Terej, Jan Ludwik Popławski [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX w., red. H. Zieliński, t. 5, Wrocław 1983
 T. Kulak, Jan Ludwik Popławski – twórca polskiej myśli zachodniej przełomu XIX i XX wieku. U źródeł „idei piastowskiej” Narodowej Demokracji, „Sobótka” 1995, nr 1
 W. Konieczny, Kresy zachodnie w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego, „Studia Historyczne”, 1986, nr 4
 E. Maj, O niektórych problemach ideologii narodowej Jana Ludwika Popławskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, nr 1
T. Kulak, Kresy w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, t. 6, Wrocław 1988
K. Wojnarowski, Jan Ludwik Popławski – pierwszy wszechpolak, b.m.w. 1988
T. Kulak, Jan Ludwik Popławski 1854-1908. Biografia polityczna, t. 1 i 2, Wrocław 1989
E. Maj, Jan Ludwik Popławski. Poglądy i działalność polityczna, Lublin 1991
T. Kulak, O wpływie poglądów polityczno-społecznych J. I. Kraszewskiego na kształtowanie się ideowych podstaw publicystyki J. L. Popławskiego [w:] Studia z dziejów XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1991
T. Kulak, Jan Ludwik Popławski – twórca i popularyzator polskiej myśli zachodniej XIX i XX wieku [w:] Twórcy i popularyzatorzy polskiej myśli zachodniej, red. W. Wrzesiński, Olsztyn 1996
J. Żaryn, Jan Ludwik Popławski (1854-1908): niepokorny romantyk, „Gazeta Polska” 1996 nr 6
W. Hendzel, Jan Ludwik Popławski jako krytyk literacki, „Kwartalnik Opolski”, 1998 nr 3-4
J. Kurczewska, Pierwsi nacjonaliści polscy i sprawy kobiet, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1999 t. 44.
N. Bończa-Tomaszewski, Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowego, Warszawa 2001
J. Dmowski, Korzenie stanowią o potędze, „Nowa Myśl Polska” 2002 nr 12/13
P. R. Mazur, Pamiętać, aby iść naprzód, „Cywilizacja” 2004 nr 8.
R. Łętocha, Jan Ludwik Popławski [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, t. XIV, Radom 2004
R. Dobrowolski, Twórca myśli zachodniej, „Nowa Myśl Polska” 2004 nr 3
B. Popławski, Recepcja darwinizmu w Królestwie Polskim: "Głos" (1886-1894), „Przegląd Humanistyczny” 2007 nr 2
T. Kulak, Roman Dmowski i Jan Ludwik Popławski: współdziałanie ucznia i mistrza czy ideowa dominacja?, [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, red. M. Białokur, M. Patelski, A Szczepaniak, Toruń 2008.
G. Kucharczyk, "Nikt potężniej Polski nie kochał": w stulecie śmierci Jana Ludwika Popławskiego (1854-1908), „Christianistas” 2008 nr 37/38
T. Kulak, Wpływ myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego na kształtowanie się Romana Dmowskiego jako polityka i ideologa [w:] Myśl polityczna Romana Dmowskiego, red. J. Engelgard, Warszawa 2009.
R. Łętocha, Problem niepodległości w myśli Jana Ludwika Popławskiego [w:] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009
L. Zdybel, „Głos” 1886-1899 – narodziny idei narodowego demokratyzmu [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010
R. Łętocha, Przez lud do narodu. Patriotyczne wizje Jana Ludwika Popławskiego, „Obywatel” 2010 nr 1
 


 
PROJEKT PARTNERSKI 
 
· Copyright © by Stowarzyszenie Realitas.pl · Świdnik 2012
· Autorzy tekstu: Rafał Dobrowolski, Mirosław Król, Artur Maślach
· Współpraca Rafał Łętocha
· Pomysłodawca projektu i redakcja Radosław Brzózka
· Serwis powstał dzięki zaangażowaniu finansowemu miasta Świdnika
i Powiatu Świdnickiego w Świdniku
· Korekta Aneta Bryda, Beata Stempienik
· Opracowanie graficzne Studio Reklamy DESEO
 

www.realitas.pl

 
 
design by DESEO